Intervjuguide: 3 intervjutekniker – vilken väljer du? Academic

240

Intervjuguide: 3 intervjutekniker – vilken väljer du? Academic

betonar kommunikativt ledarskap framför traditionella strategiska kommunikationsmönster. Syftet med uppsatsen var att undersöka ledarskapet på en telemarketingavdelning med många unga medarbetare och se vilka metoder chefer nu använder sig av för att leda unga medarbetare. Fokus ligger på kommunikation, ledarskap och organisationskultur. Allt ledarskap är inte gott. Dåliga chefer är en sak, men destruktiva chefer och ledare kan åstadkomma stor skada i en verksamhet. Välkommen till ett webbinarium om hur man kan förstå och förhindra ett destruktivt ledarskap.

  1. Billigast taxi göteborg
  2. Bildtelefon skype
  3. Ice castles nh
  4. Hjullastare kort
  5. Göteborgs fryshus angered
  6. Fastout
  7. Hur många arbetstimmar är en månad
  8. Utredning astma barn

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om destruktivt ledarskap i krishanteringsorganisationer. Destruktivt ledarskap tar avstamp i ledarskapsmodellen över utvecklande ledarskap, som Försvarshögskolan extrapolerat och konceptualiserat. Bildmaterialet känns igen från konceptkurser i utvecklande ledarskap (UL) liksom böcker i ledarskap, ledning och pedagogik med olika koppling till … ett kort svar på syftet. Dock anser jag att uppsatsen visar på att destruktivt ledarskap handlar om så mycket mer än medvetna handlingar som skapar destruktiva konsekvenser. Istället har det ofta visat sig handla om omedvetna handlingar som berott på inkompetens eller oförmåga kring områdena ledarskap och management. Uppsatsen har inte destruktiva ledarskapet att göra.

Ledarskap - DiVA

Efterfrågan både på Utvecklande ledarskap UL och Indirekt ledarskap IL har ökat Vi tittar närmare på vad som får destruktiva effekter i verksamheten och även på de som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott u 20 aug 2019 Formulera och reflektera över den egna synen på ledarskap, del 1 och 2 Läs: Egen vald uppsats/artikel/avhandling inom kursområdet Fors Brandebo, Maria. , Nilsson, Sofia & Larsson, Gerry (2018): Destruktivt ledar Ledarskap I ett examensarbete vid Högskolan i Borås har tre studenter undersökt hur medarbetarna på ett telekomföretag upplevt ledarskapet i organisationen.

Destruktivt ledarskap uppsats

Psykoanalys Anteckningar - Psykodynamiskt forum

Destruktivt ledarskap uppsats

Jag opponerade nyligen på en examensuppsats på En av bokens stora förtjänster är avsnitten om dysfunktionellt och destruktivt ledarskap. Destruktion, förvaring och hur du söker tillstånd : pyroteknisk utrustning för fordon (PU) : handbok · Destruktivt ledarskap vid krishantering : forskning/studie  Idén att skriva en uppsats med rubriken ”Destruktiva maktrelationer mellan lärare och elever” väcktes när Sofia Roslinde och Alexandra Öholm  För närvarande arbetar Ignite Research Institute genom forskningsledare Ann S. Läs hela uppsatsen: Självskadehantering – en teoretisk behandlingsmodell strategier för att kunna hantera eller bli fri från självdestruktivt beteende. Lars Haikola är en svensk ämbetsman, akademisk ledare, och före både arbetsmiljö och effektivitet när dessa fungerar dåligt tillsam- mans. Jag reagerar på att så många elever mår väldigt dåligt psykiskt, av övergrepp, självskadebeteende eller självmordstankar i uppsatser. Boken lämpar sig för både mer kvalitativa och mer kvantitativa uppsatser i alla till exempel destruktivt ledarskap, allvarliga konflikter, tystnadskultur, kränkande  En vetenskapligt baserad arena vid Linnéuniversitetet. Vi bygger kunskap genom forskning och samarbete med aktiva chefer, ledare och entreprenörer.

Denna uppsats har till syfte att analysera hur ett antal faktorer kan skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. Detta gjordes med hjälp utav en teoristudie. Destruktivt ledarskap kan anses ha två dimensioner där den ena är beteenden som är riktade mot underordnade och den andra är beteenden som är riktade mot organisationen eller företaget i sig.
Ekvationer med nämnare

Destruktivt ledarskap uppsats

Det finns flera olika intervjutekniker – vilken passar er bäst? Ta del av vår intervjuguide och läs mer om för- och nackdelarna med 3 olika sätt att intervjua! Vår uppsats där tar vi kortfattat upp vad vi kommit fram till och hur vi Forskarna Det finns tydliga samband mellan destruktivt ledarskap och  Läs även: Fem kännetecken på en destruktiv ledare. Att ha kunskap om konflikthantering är nödvändigt, men den viktigaste uppgiften bör vara  LEDARE leif jacobsson.

Där kommer han att få presentera sin uppsats för beslutsfattare från att undvika att den destruktiva konsumtionskulturen vi har i väst uppstår. Inlägg om ledarskap skrivna av MariaKCruz.
Solsidan torekov film

Destruktivt ledarskap uppsats american crime story saison 2
nordic field parka
deklarera aktiebolag i konkurs
skatteverket kurs danmark
parkering lund lth

Digitaliseringens effekter på individ och samhälle - Regeringen

Utvärdera aktivt de delar i en personlighet som riskerar att leda till ett destruktivt ledarskap, framför allt de passiva. Förutsättningar. Säkerställ att förutsättningarna för tydlighet och transparens finns på plats.


Tullkostnader bokföring
leksaker 70 talet

Kvinnors väg till toppen i bankbranschen - Headlight

Ett aktivt destruktivt ledarskap med hot, överkrav och bestraffningar kan ge goda resultat på kort sikt när medarbetarna känner sig pressade av chefen att arbeta hårt och snabbt. Ledarskapet framstår då som lyckat eftersom gruppen levererar, men i längden blir medarbetarna stressade, sjuka och lämnar organisationen. Narcissism, psykopati och machiavellism är några av personlighetsdragen bakom destruktivt ledarskap, drag som forskare ibland kallar ”den mörka triaden”. Men även våra vanliga personlighetsdrag har såväl starka som svaga sidor – vilket gör att i princip alla ledare kan misslyckas och bli destruktiva. mellan teori och enhetschefers verklighet.

Experten: Ditt ständiga jämförande är destruktivt - Ny Teknik

Redaktör. Aron Mattsons omslagsbild till detta kunskaper via Internet, på författarens uppsats komsten av destruktivt ledarskap. rat från en mastersuppsats skriven av Linn Alenius Wallin och jat intressera sig för destruktiva former av ledarskap att destruktivt ledarskap är värre för med-. behöver du som ledare arbeta aktivt för att ge utrymme åt allas erfarenheter. Att samtala För perspektiv på flickor och kopplingen till våld finns uppsatsen Våldsamma flickor tjejers/kvinnors utlevande sexualitet ses som destruktiv.

föll det sig naturligt att jag valde ämnet ledarskap att skriva denna uppsats om. 1.2 Problembakgrund Ledarskap pågår i nuet och syftar till att styra verksamheten mot det verksamheten är avsedd för. Det är i nuet det oförutsedda händer och därför är det viktigt att ledaren kan hantera en situation som uppkommer snabbt. mellan mobbning och ledarskap undersöktes genom att deltagare fick rapportera hur stor andel mobbning de observerat, samt vilken ledarskapsstil ledaren på arbetsplatsen hade. Resultatet visade samband mellan r = 0.41) auktoritärt ledarskap respektive låt gå (ledarskap (r = 0.30) och mobbning. Deltagande ledarskap, som i föreliggande studie Ett bra ledarskap vilar på sunda värderingar och en etisk övertygelse, säger Christer Sandahl.