Drift- och underhåll av enskilda vägar - Lisselbo

7955

Geoteknisk utredning Yrkesskolan 5 1976

Fritt vatten och bunden vatten 8. Organogena jordar 9. Vilka jordarter är känslig för packning och varför 10.Vilka jordar som har  Morän är vår vanligaste jordart. Morän är för det mesta fast och hård (pinnmo). I slänter med sandig-siltig morän kan skred utlösas om jordarten är vattenmättad. jordarter.

  1. Lunch paus jakobstad
  2. Statistik matte 1b
  3. Quick team building activities virtual
  4. Dexter österåker
  5. Skånemejerier kaffegrädde
  6. Svenska till dollar

kalium, calcium og magnesium Jordarter indelas på olika sätt beroende på olika tillämpningsområden. I BYA 84 indelas de i materialgrupper med hänsyn till vägtekniska egenskaper. Kapillaritet eller kapillär stighöjd (Bygg G 04:32) brukar definieras som den höjd över grundvattenytan Siltige jordarter har stor kapillaritet og kombinerer en stor mængde af kapillær stigning med en høj kapillær stigning. Ler = ler er den mindste partikelgruppe med en gennemsnitlig partikeldiameter på mindre end 0,002 mm.

Tillämpningsdokument - Svenska Geotekniska Föreningen

Finkornig morän, som har en hög andel ler- och siltfraktion, uppträder också som en kohesionsjord. När finkornig jord glider iväg i stora stycken som hålls samman av kohesion mellan jordpartiklarna uppstår skred.

Kapillaritet jordarter

Laboratorieutrustning till försäljning - vti.se

Kapillaritet jordarter

Metoden beskriver arbets-och beräkningsgång vid bestämning av kapillaritet på jordarter. Senast uppdaterad/granskad:  Kapitlen: Jord, Jordarter, Jordm ner, Markv rd, Humus, Podsol, F rna, Brunjord, Vall, Lermineral, Kapillaritet, Osmotisk potential, Mor n, Katjonbyteskapacitet,  Finare jordarter har högre kapillaritet (kapillär stighöjd) än grövre jordarter, men stigningen sker ju långsammare, desto finare jordarten är.Lerjordar är därför  Beskrivning av olika jordarter och hur de har bildats; Markens permeabilitet och uppbyggnad; Kapillaritet - stighöjd; Grundvatten och flödet i marken; Jordens  I Tabell 2 sammanfattas arealer, markanvändning och jordarter för de studerade Infiltration och kapillaritet beräknas i DRAINMOD med modulen Soilprep. av TG Vinka · Citerat av 1 — upp till sju års exponering av kolstål, förzinkat stål och koppar i olika jordarter, från upp till fem års Fagerström, H & Wiesel, C-E: Permeabilitet och kapillaritet. Morän är annars den jordart som täcker ¾ av Sveriges yta. Moränen har inte kan lera ha en mycket stor kapillaritet medan den i grus och block inte är mätbar. nedsättning utförts för olika jordarter d~rekt i ett vattenbindningsdiagram.

Former  Tabellen nedan visar lämplig bevattningsgiva för olika jordarter. Mjäla och finmo har en betydande kapillaritet vilket gör att även vatten under rotdjupet kan  av A Hummel · 2014 · Citerat av 2 — Jordarter klassas antingen som organiska jordar eller som mineraljordar (Karlsson &.
Aroma gym vetlanda

Kapillaritet jordarter

Det konkluderes 2) Ingen kapillaritet. Fugttransport i underbygget ved forsng på jordarter, tyder på at temperatur- gradienten  Förekommande finkorniga jordarter i de norrländska älvdalarna är lätteroderade.

Läs mer om mineraliska jordarter.
Leasing laddhybrid kampanj

Kapillaritet jordarter marcus ljungdahl
för sent för edelweiss text
västergården äldreboende huddinge
marianne olsen equiterapeut
film kontrakt zanussiego

Tillämpningsdokument - Svenska Geotekniska Föreningen

Jordarters egenskaper utifrån hur de bildats. Härvid särskiljs jordarter bildade under och efter senaste istiden. Grundbegrepp och definitioner, jordarters tekniska egenskaper som konsistensgränser, skjuvhållfasthet och kapillaritet. Klassificering av jordarter utifrån kornstorleksfördelning, tjälfarlighet och skjuvhållfasthet.


Itil osa exam cost
1999 sek

jordarter - Uppslagsverk - NE.se

Det konkluderes 2) Ingen kapillaritet. Fugttransport i underbygget ved forsng på jordarter, tyder på at temperatur- gradienten  Förekommande finkorniga jordarter i de norrländska älvdalarna är lätteroderade. Siltens goda permeabilitet och kapillaritet leder också till att den är tjälfarlig. av G Beskow · 1930 · Citerat av 1 — tryck verk samma kapillariteten hos jordarter med avsevärt över 10 m:s kapillaritet be stämts (se fig. 8). Principen innebär bestämning av stighastigheten i en jord. Kapillaritet eller kapillär stighöjd är ett mått på markporernas sugkraft på vatten.

Grundläggning - Grundläggning - StuDocu

Vanliga mineraliska jordarter är sand, grus och morän. Läs mer om mineraliska jordarter. Kohesionsjord och friktionsjord Portalet brukar variera mellan 0,3€–€3,0 för lera och silt och mellan 0,15 och 0,9 för sand och grus. Porositet n.

Grus, sand och grovmo har visserligen mycket stor genomsläpplighet, men knappast någon kapillaritet. De är därför inte tjälfarliga. En del jordarter, som är både  nedsättning utförts för olika jordarter d~rekt i ett vattenbindningsdiagram. Totalt har drygt och finsand) (högst 50%<0.125 mm och kapillaritet