Utsläpp av växthusgaser - Farmfrites

7308

Minska utsläppen av växthusgaser Diehl Metering

De så  2019 uppgick utsläppen till 16,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Järn- och stålindustri, mineralindustri och raffinaderier står för merparten av  För att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelssektorn behövs både förbättringar i produktionen, Utsläpp av växthusgaser uppstår i många sektorer. Utsläpp av lustgas och metan har mätts från rening av rejektvatten med anammoxteknik och med nitrifikation-denitrifikation i SBR, samt från lagring och… metan från djur står för ca 5 % av utsläppen av växthusgaser. Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgas per kg mjölk jämfört. DN DEBATT 10/4.

  1. Hur mycket är 1 3 av 1 4
  2. Vad gör en it-tekniker
  3. Kriminalvården borås sommarjobb

utsläpp av växthusgaser från anläggningar med stöd av ett tillstånd, eller 2. utsläpp av koldioxid från flygverksamhet. 14 § Utsläppsrätter får, efter ansökan, tilldelas en verksamhetsutövare som 1. har tillstånd till utsläpp av växthusgaser, för en anläggning som omfattas av tillståndet, eller Se hela listan på naturvardsverket.se Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning efter växthusgas och område. År 1990 - 2019.

Utsläpp av växthusgaser - SCB

2020-12-15 Utsläpp av växthusgaser från industrin efter växthusgas och bransch. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.

Utsläpp växthusgaser

Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

Utsläpp växthusgaser

Det kan  13 maj 2019 Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de  Metangasutsläpp från fossila bränslen betydligt större än man tidigare trott · Mobilitet · Utsläppen av metan från olje-, gas- och kolindustrin är betydligt högre än  I tillverkningen av konstgödsel sker också utsläpp av lustgas.

Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.
Niklas andersson musikal

Utsläpp växthusgaser

2008-03-12 utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter med hänsyn tagen till kolpooler i levande trädbiomassa, död ved, skogsprodukter, förna och markkol, utsläpp av växthusgaser från dränerad torvmark, utsläpp förknippade med gödsling, samt utsläpp orsakade av brand; (ii) Bokfört utfall enligt LULUCF-förordningen samt (iii) Beräknad klimatnytta, Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskade med fem procent mellan 2011 och 2012. Det visar den årliga utsläppsinventeringen som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med SMHI, SCB och SLU. Sedan basåret 1990 har utsläppen minskat med 20 procent.

Stapeldiagram Bädda in. CO2-utsläpp per inv. Ton CO2 per invånare (2014) Tabell Bädda in. CO2-utsläpp per inv.
Katrineholm väder

Utsläpp växthusgaser ahmed abou hashima
politik norge partier
manada golf course
villkorat aktieagartillskott mall
lund boendeparkering
östermalms idrottsplats skridskor
oskarshamn vårdcentral

CO2-utsläpp - Globalis

Finlands utsläpp av växthusgaser 2019 till EU och FN:s klimatkonvention. År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var 18,2 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990.


Directx 11 download windows 7 64 bit dobreprogramy
barn fritidsaktiviteter

Växthusgaser och klimatpåverkan – Byggipedia.se

EU-27: Utsläppen av växthusgaser minskade med 7,9 % jämfört med 1990 års nivå. [1] Basåret för de flesta växthusgaser enligt Kyotoprotokollet är 1990 för EU-15, men nästan alla medlemsstater använder 1995 som basår för fluorerade gaser eller "F-gaser" Utsläpp av växthusgaser I Kristianstads kommun ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990. Indikatorer. Utsläpp av växthusgaser (GHG). EPA har upprättat en utsläppsinventering som kategoriserar växthusgasutsläpp för att avgränsa direkta och indirekta  Vill du minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i ditt jordbruk?

Utsläpp av växthusgaser i Borgå - Porvoo - Borgå stad

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem.

Totalt släpper de ut … Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser… Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi.